چه زمان هایی خودمان را وزن کنیم

چه زمان هایی خودمان را وزن کنیم

از وزن کردن مکرر خود در دوران کاهش و یا حجم خوداری کنید ... برخی افراد هستند در روز سه تا چهار مرتبه خود را وزن می کنند غافل از آنکه بدن یک فرد در طول روز یک تا دو درصد کل وزنش ممکن است تغییر داشته باشد و این وزن کردن مکرر جز ایجاد استرس و تخریب عضله و جلوگیری از کاهش وزن چیزی به همراه نخواهد داشت
پس تنها هر ده روز یک بار خود را در ساعت مشخص و در شرایط ثابت وزن کنید
درود و سپاس
ابرقویی نژاد

29-03-1397, 21:54

ورود
اطلاعیه ها

باشگاه سپاهان

سپاهان

بازیکنان سپاهان

تیم سپاهان

سایت سپاهان